ALPIN is een ZZP-Vertaalbureau en richt zich uitsluitend op het vertalen uit en naar het Duits. Sinds 1987, al meer dan 25 jaar, levert ALPIN hoogwaardige Duitse vertalingen aan het bedrijfsleven, het bankwezen en de overheid. ALPIN gaat immers voor TOPkwaliteit.

Wat betekent TOPkwaliteit in het geval van vertalen?  Dit betekent het schrijven van goed lopende, stilistisch adequate teksten waarin de juiste vakterminologie consequent gebruikt wordt. Kwaliteit is nu eenmaal niet via simpele vertaalprogramma’s te realiseren. Hierin worden slechts woorden en zinsdelen mechanisch en contextloos omgezet in een andere taal. Het resultaat is navenant en goedkoop wordt duurkoop als de kwaliteit van dergelijke vertalingen aan het licht komt en een professionele vertaler de  tekst opnieuw moet formuleren.

Want:
Wilt u een reclameboodschap overbrengen?
Een zakelijk of een persoonlijk verslag schrijven?
Een spannend reisboek publiceren? 
Algemene Voorwaarden in het Duits vertalen?
Een wetenschappelijke lezing weergeven?

Er bestaan tientallen teksttypen, die allen een eigen stijl en terminologie vragen. Alleen een vertaler die hier verstand van en gevoel voor heeft, die creatief is en precies en nauwkeurig werkt met consequent gebruik van de juiste vakterminologie levert TOPkwaliteit.

  • ALPIN levert deze kwaliteit. Alpin is een gespecialiseerd en klein vertaalbureau. Wat betekent dat voor mijn klanten?
  • ALPIN garandeert een hoogwaardige en bestendige kwaliteit van al haar vertaalwerk: vertalingen worden immers niet aan een wisselende schaar freelance-vertalers uitbesteed.
  • ALPIN kan tegen concurrende prijzen leveren omdat de overheadkosten zeer laag zijn.
  • ALPIN is flexibel  en de lijnen zijn kort. U heeft niet met tussenpersonen te maken en kunt direct met uw vertaler in contact treden.

Naast vertalingen kunt u bij Alpin ook terecht voor tolk- en correctiewerkzaamheden of vrije opdrachten.
ALPIN is aangesloten bij de Vereniging voor Zelfstandige Vertalers, de meest prestigieuze  brancheorganisatie voor vertalers in Nederland.

Back To Top